หาสมัครงานครับ

เป์นผู้พิการ แขนขาซีกซ้าย อ่อนแรง แต่สามารถช่วยเกลือตนเองได้ทุกอย่าง เพิ่งออกงานมาได้เดือนเศษๆ ต้องการหางานเก่วกับการดูแลระบบ จัดเก์บเอกสารสำคัญ คีย์ข้อมูลลงกน่วยความจำคอมพิวเตอร์ งานทำเป์นทีม

อีเมล์: konkrecall@gmail.com

14/09/2561 เวลา 19:25:20 โดย นาย วัชรา นวลจันทร์