กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

แสดงความคิดเห็น

กรมประมง

กรมประมง

ที่อยู่ กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบัญ งานบริการทั่วไป สนับสนุนงานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ ฯลฯ

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้

วัน/เวลา การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561

ระบบรับสมัครออนไลน์ / รายละเอียดเพิ่มเติม https://fisheries.job.thai.com/ (ขนาดไฟล์: 644)

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 14/12/2561 เวลา 23:25:30 ดูภาพสไลด์โชว์ กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

1 สิทธิศักดิ์ 14/12/2561 23:25:30

ยังเปิดรับผู้พิการอยู่ป่าวครับ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กรมประมง กรมประมง ที่อยู่ กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบัญ งานบริการทั่วไป สนับสนุนงานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ ฯลฯ คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ วัน/เวลา การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561 ระบบรับสมัครออนไลน์ / รายละเอียดเพิ่มเติม https://fisheries.job.thai.com/ เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...