คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคลังสินค้า : ปทุมธานี

ชื่อ-นามสกุล นายพันธกาน โสวัตร อายุ 35 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางด้านคลังสินค้า หรือดูแลสต๊อกสินค้า งานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 095-8542619 หรือ อีเมล์ parntakarn2524@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 30/01/2561 เวลา 10:09:45