คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร์ธานี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนุชรี สุทธินันทกาน อายุ 32 ปี

วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ งานบริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์ งานอื่นๆตามความเหมาะสมกับความพิการ

ติดต่อ โทรศัพท์ 085-6411698, 099-4874745 หรือ อีเมล์ nuchlee1698@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 9/01/2561 เวลา 14:22:01