คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานทางด้านรับโทรศัพท์ : บางนา กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพียงวัน เสถียรเขต อายุ 23 ปี

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านสายตา

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านรับโทรศัพท์ หรืองานโอเปอร์เรเตอร์ งานที่เหมาะสมกับความพิการ

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

ติดต่อ โทรศัพท์ 094-9413357 หรือ อีเมล์ olivsfang@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 8/01/2561 เวลา 15:45:09