คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้าน รับ-ส่งเอกสาร : ปากเกร็ด นนทบุรี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุวลี ขานฉนวน อายุ 31 ปี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางด้านรับ-ส่งเอกสาร งานอื่นๆที่เหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีความคล่องแคล่วในการทำงาน เดินทางสะดวก ในพื้นที่ปากเกร็ด นนทบุรี

ติดต่อ โทรศัพท์ 087-5933001 หรือ อีเมล์ peebow10@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 8/01/2561 เวลา 14:50:35