เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับลูกค้า : หลักสี่ กทม.

แสดงความคิดเห็น

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด

ที่อยู่ 139/11 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน รับโทรศัพท์ ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลต่างๆดูแลรับผิดชอบและต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ (สมุดบันทึก/บัตรผู้เข้ามาติดต่อ) งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการเพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความอดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีพื้นฐาน Microsoft Office

สวัสดิการ ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ

ติดต่อ คุณปริชาติ ลุยสอน โทรศัพท์ 02-9820987 อีเมล์ hrofficenet@gmail.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

"ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000843275LAYSA
วันที่โพสต์: 7/03/2561 เวลา 10:51:33 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับลูกค้า : หลักสี่ กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด ที่อยู่ 139/11 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน รับโทรศัพท์ ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลต่างๆดูแลรับผิดชอบและต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ (สมุดบันทึก/บัตรผู้เข้ามาติดต่อ) งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการเพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความอดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีพื้นฐาน Microsoft Office สวัสดิการ ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ ติดต่อ คุณปริชาติ ลุยสอน โทรศัพท์ 02-9820987 อีเมล์ hrofficenet@gmail.com เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th) "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...